“Hamlet” (orig. 1601)

Hamlet, de William Shakespeare. Traducció de Joan Sellent. 2000 (orig.1601). Barcelona: Quaderns Crema. pp.293

Hamlet ens presenta la història del fill del rei de Dinamarca. Una sòlida tragèdia que s’inicia amb l’aparició del fantasma del pare desaparegut d’aquest; el qual, com aquest li confessa, fou assassinat pel seu oncle, l’actual rei i espòs de la que fou la seva muller, la reina de Dinamarca. Tanmateix, el jove Hamlet ha de trobar la manera de discernir qui enganya a qui, ha de descobrir si el culpable és l’actual rei o el fantasma mentider. Continua llegint