“Big Jack, el sanguinari” (2008)

big-jackBig Jack, El sanguinari; d’Àngel Ferran. 2008. Barcelona: Ed.A Contra Vent. pp.138

En Quim Torra, fascinat pel periodisme català d’entreguerres, continua el que semblaria un nou projete vital que va iniciar amb la redacció de la biografia de Xammar, aquest cop amb una edició de textos d’un dels oblidats de les nostres lletres, el periodista i humorista Àngel Ferran. Després d’una elogiosa cita d’una de les grans plomes de l’humor de casa nostra, Francesc Orteu, a l’Avui,  no cal dir que vaig córrer a comprar-lo. Continua llegint