A bord d’un vaixell de càrrega (IX): L’entrada a port / Marsella

en-el-vaixell-121Un cop se surt d’un port, l’entrada al següent port no pot ser més precisa. Al pont de comandament l’oficial de coberta té a la seva disposició radars, ordinadors i tot mena de cartes navals. La que mana, però, és la carta de paper. Darrera seu hi ha una representació de la secció del vaixell amb totes les seves rampes indicant si aquestes es troben obertes o tancades. La visita dels passatgers a la sala de comandament comença amb un breu permís acompanyat normalment d’un endavant per part de l’avorrit oficial de torn. Sota el vidre horitzontal del capdavant del port un rètol indica el nombre de tones transportades, el seu equivalent en vehicles, quantes d’aquestes seran descarregades en el següent port i a quina hora hi arribarem. Si bufa vent de babord el trajecte pot alentir-se lleument però en els trajectes llargs aquest queda compensat pels canvis sobtats i favorables del vent. Continua llegint