Castellio contra Calvino (orig.1936)

Castellio contra Calvino, de Stefan Zweig (2007, original 1936). Barcelona: El Acantilado. pp.252

Amb ploma d’historiador compromès i rigorós, el gran autor de best-seller d’entreguerres, Stefan Sweig, ens posa amb aquest escrit davant d’una de les grans lluites ideològiques del segle XVI: la del fundador de la teocràcia calvinista, el propi Calví, contra el pensador de la tolerància i el respecte a la divergència, el silenciat i vençut Castellio. A banda de la lectura estrictament històrica, la intenció de Zweig és la de mostrar-nos els patrons psicològics de les dictadures, els mecanismes socials de defensa de la llibertat, les complicitats i les pors filles del pensament únic i els grans moments de valentia en que un home és capaç de sacrificar-se per la llibertat de pensament. No costa aquí identificar la lluita del propi Zweig amb el règim nazi i per altra banda avançar el final paral·lel de Castellio i el mateix autor. Continua llegint